Dasheng Precision (Guangzhou) Technology Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $17,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

ABOUT BIGPROBE

 

BIGPROBE is a global leader in the development, design and manufacturing of automated ultrasonic inspection systems.Every day, more than 1000 inspectors around the world are benefiting from our products and services.

BIGPROBE has 3 principal businesses and 6 business unit with products applying to16 industries.Until now, More than 60 countries have long-term cooperation with us.

Based on 14 years’ experience in Ultrasonic field, Bigprobe holds 33 certification patents and customized phased array probes and solutions are available to meet needs of customers.

We have been produced more than 1000 product configurations and are exported to more than 60 countries. Every product holds ISO9001:2015 and ISO12485:2016.